Freitag, 17. September 2021

5.576 Euro aus Automaten gestohlen