Freitag, 20. September 2019

5.576 Euro aus Automaten gestohlen