Freitag, 10. April 2020

Opern-Premiere "Idomeneo" hinterfragt den Mythos