Freitag, 14. Mai 2021

Bagger reißt Starkstromleitung ab